Small Bone Intramedullary Rod System, Polarus Locking Humeral Rod System, Polarus Humeral Fixation System eIFU

DocumentDocument TitleDocument TypeLanguagePublishedUpdated
Small Bone Intramedullary Rod System, Polarus Locking Humeral Rod System, Polarus Humeral Fixation System eIFU (PKGI-22-T)eIFUMultilingualSeptember 1, 2020August 12, 2022

US Instructions for use ………………. 2
DA Brugsanvisning …………………. 11
DE Gebrauchsanweisung ………… 21
EL Οδηγίες χρήσης ………………… 31
EN Instructions for use …………….. 42
ES Instrucciones de uso ………….. 51
FI Käyttöohjeet ……………………… 61
FR Mode d’emploi …………………… 71
IT Istruzioni per l’uso ……………… 82
NB Bruksanvisning ………………….. 92
NL Gebruiksinstructies ………….. 101
PT Instruções de utilização…….. 111
SV Bruksanvisning ………………… 121
TR Kullanım talimatları ………….. 130